¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Butlletí número 19

JULIOL-OCTUBRE 2020

COVID-19

Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona. Avanç de resultats

L’equip de l’Àrea de Governança i polítiques públiques de l’IERMB, presenta l'avanç de resultats del projecte "Resiliència municipal davant la crisi de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona" que té per objectiu analitzar la resposta dels ajuntaments metropolitans davant la crisi de la Covid19. 
Llegiu-ne més

Creix SOLIVID, un projecte sobre iniciatives solidaries en la crisi de la covid-19

SOLIVID és un projecte col.lectiu per a la construcció d’un mapa col.laboratiu, un banc de recursos on line i un repositori d’articles sobre les iniciatives de solidaritat ciutadana enfront la crisi de la covid-19. El projecte, impulsat inicialment per l’IGOP, el grup de recerca GURB (Geografia, UAB) i l’IERMB, compta ja amb la participació de 32 centres de recerca europeus …
Llegiu-ne més

L’O-HB presenta els primers resultats de l’enquesta ‘Habitant en confinament’

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge, integrat a l’IERMB, ha publicat els primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…). Les condicions d’habitabilitat es tractaran en una futura entrega de resultats. …
Llegiu-ne més

L’O-HB presenta un comparatiu de mesures de lloguer per la covid-19 a Espanya, França i Alemanya

L’O-HB, integrat a l’IERMB, ha fet públic un comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la Covid-19, per pal·liar-ne els efectes. Aquest laboratori analitza en profunditat quatre àmbits: els procediments de desnonament o llançament, la finalització del contracte de lloguer, les mesures d’ajornament del pagament del lloguer i …
Llegiu-ne més

4 prioritats clau d’infància sobre la gestió de la covid-19

El Grup d’Infància i Igualtat d’Oportunitats del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), que coordina l’Institut Infància i Adolescència i que agrupa una trentena d’entitats i una desena d’institucions públiques, ha fet aportacions sobre com s’ha gestionat la crisi de la covid-19 en clau d’infància i també propostes per tenir en compte de cara a un possible rebrot que…
Llegiu-ne més

Covid-19 i drets dels infants: on som i com hem de seguir

Laia Pineda i Laia Curcoll, de l’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, publiquen l’article “Covid-19 i drets dels infants: on som i com hem de seguir” a la revista Social.cat. En aquest article repassen com la vulnerabilitat dels infants s'ha vist augmentada per les mesures per fer front a la covid-19, que es van prendre des d'una mirada adultocèntrica, etnocèntrica i sanitarista. 
Llegiu-ne més

DAVANTAL

Publicació de "La metròpoli en transició. Reptes i estratègies"

‘La metròpoli en transició. Reptes i estratègies’ és la nova publicació que aplega les reflexions més significatives derivades de la recerca metropolitana elaborada al llarg de l’any 2019 en el marc de l’IERMB. El volum se situa en la trajectòria històrica dels Anuaris Metropolitans i obre, alhora, l’etapa de desplegament de l’Estratègia de Recerca 2020-2023. El llibre està format per …
Llegiu-ne més

Publicació de “La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 2019”

Ja està disponible on-line la publicació “La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 2019”. Es tracta d’una selecció dels indicadors més rellevants del Sistema d’Indicadors Metropolitans de BArcelona (SIMBA), plataforma web de serveis estadístics de l’IERMB (https://iermbdb.uab.cat/. Són 100 indicadors amb una pàgina pròpia on es pot trobar en tots els casos un breu resum informatiu, més un tractament …
Llegiu-ne més

RECERQUES I PUBLICACIONS

Disponibles els resultats sintètics de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019

Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) són la font de dades de referència en matèria d’ingressos i de condicions de vida per a l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Les EMCV es construeixen a partir de les dades que ofereix l’Enquesta de condicions de vida (ECV), una operació de periodicitat anual realitzada per l’INE des de 2004 …
Llegiu-ne més

Disponibles on-line els informes de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2019

Ja estan disponibles a la web de l’ATM els informes de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2019 realitzats per l’IERMB. L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà …
Llegiu-ne més

Presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2019-2020

El dia 21 de setembre va tenir lloc l’acte de presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2019-2020, a la Fira de Barcelona, en el marc del BizBarcelona. En la presentació de l’informe hi van participar Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; Marc Castells, vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació …
Llegiu-ne més

Tres informes nous publicats sobre l’ús social dels espais metropolitans. Badia del Vallès, Pomar i Can Sellarès

Ja estan disponibles els informes de Badia del Vallès, del barri Pomar de Badalona i el barri Can Sellarès de Viladecans sobre l’ús social, elaborat per l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB. Aquests són tres informes, després del ja publicat anteriorment del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, tenen com objectiu, la construcció del relat sobre …
Llegiu-ne més

Publicat l'informe "La Formació Professional a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral"

Andreu Termes, investigador de l'Àrea de Governança de l'IERMB, és l'autor de l'informe publicat amb el títol "La Formació Professional a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral". En aquest informe es presenten els objectius, el marc teòric, la metodologia i els resultats del projecte La Formació Professional (FP) a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral. A partir de l’aproximació teòrica …
Llegiu-ne més

Enquesta de Victimització de l'AMB 2020. Primers resultats

L'Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l'IERMB presenta els primers resultats de l'Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2020. L'informe d'anàlisi estarà disponible durant el darrer trimestre d'enguany. En aquest enllaç us podeu descarregar l'avenç de resultats EVAMB 2020_primers resultats
Llegiu-ne més

L'O-HB presenta els resultats del Laboratori Propietat i lloguer a Barcelona

El passat dia 23 de juliol de 2020, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, que forma part de l’IERMB, va presentar els resultats obtinguts del laboratori sobre la propietat i el lloguer a Barcelona. A la següent nota de premsa hi ha els principals resultats, però destacar que un 26,4% d’habitatges en lloguer permanent pertany a propietaris amb més de 15 …
Llegiu-ne més

L'O-HB presenta els resultats del Laboratori de Propietat en lloguer a Catalunya. 2020

L’O-HB, integrat a l’IERMB, ha publicat el laboratori ‘Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya. 2020’, en el que aporta dades de l’evolució del parc del lloguer en tres àmbits geogràfics: Catalunya, Barcelona i Catalunya sense Barcelona. A més, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més …
Llegiu-ne més

Article de Sandra Aguilera, Marc Fíguls i Vittorio Galletto a Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research

Sandra Aguilera, Marc Fíguls i Vittorio Galletto, de l'àrea d'economia de l'IERMB, participen en l'article: "¿Cambia la productividad en el territorio? Una propuesta metodológica para la estimación del PIB urbano en la economía española" al número 47 de la revista Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research. L'objectiu d'aquest artícle és contribuir a cobrir el dèficit d'informació respecte a l'estimació …
Llegiu-ne més

Article de Joan Marull, Roc Padró, Maria José La Rota-Aguilera i Tarik Serrano a Landscape and Urban Planning

“Avaluació de la sostenibilitat dels escenaris d’ús del sòl mitjançant l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona” és l’article que han publicat Joan Marull, Roc Padró, Maria José La Rota-Aguilera i Tarik Serrano de l’Àrea de Ecologia i Territori i amb la col·laboració de Francesc Coll i Manel pons de l’IERMB. Aquest article del LET ha …
Llegiu-ne més

Article de Xavier Garcia a Applied Geography

Xavier Garcia, investigador de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB és un dels autors de l’article “Evaluating a web-based PPGIS for the rehabilitation of urban riparian corridors” publicat a la revista Applied Geography, amb Sarah Gottwald, Marta Benages-Albert, David Pavón, Anna Ribas i Pere Vall-Casas. Millorar la participació en la rehabilitació d'espais verds, com són els corredors fluvials metropolitans, pot …
Llegiu-ne més

“New Municipalism”, capítol redactat per Ismael Blanco i Ricard Gomà a la 'Encyclopedia of Human Geography'

L'editorial Elsevier ha publicat la segona edició (2020) de la "International Encyclopedia of Human Geography" coordinada per Audrey Kobayashi, on Ismael Blanco (IGOP) i Ricard Gomà (IERMB) han redactat el capítol sobre "New Municipalism".
Llegiu-ne més

Memòria d’activitats i recull de premsa 2019 de l’Institut Infància i Adolescència

Ja està disponible la memòria d’activitats i el recull de premsa 2019 de l’IIAB. Aquest document és un recull de les activitats de forma exhaustiva però molt sintètica els projectes que s’han desenvolupat durant el 2019, els espais de treball on han aportat perspectiva d’infància i els impactes que han generat a nivell de compartir coneixement. A través d’aquest enllaç …
Llegiu-ne més

JORNADES I SEMINARIS

Elena Domene i Ricard Gomà participen al seminari “Canvi climàtic i desigualtats socials”

El dia 13 d’octubre de 2020, a les 15h va començar la jornada amb Ricard Gomà, director de l’IERMB i Marta Cayetano i Núria Jové, responsable de Comunicació i cap de Projectes de l’ACUP, amb la presentació. A partir de les 15:15h, Elena Domene, cap de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana, va presentar la ponència “Metabolisme urbà, canvi climàtic i …
Llegiu-ne més

Andreu Termes, investigador de l’Àrea de Governança de l’IERMB, va presentar l’estudi “La formació professional a Barcelona: Gènere, trajectòries i inserció”

En un acte organitzat pel Consell Plenari de la Formació Professional de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el passat dimecres 21 d’octubre va ser presentat l’estudi La Formació Professional a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral, elaborat per Andreu Termes, investigador de l’àrea de governança de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. …
Llegiu-ne més

ENQUESTES

TREBALL EN CURS  

Enquesta sobre l’assetjament sexual al transport públic 2020   

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer la magnitud del problema en la xarxa de transport públic de l’àmbit de l’ATM de Barcelona.
 
Univers: dones i homes de 16 i més anys residents a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona
Persones enquestades: 6.150 (Es realitzaran les entrevistes a dones usuàries o no usuàries de transport públic, i també a homes)
Data d'inici: 22/09/2020
Data de finalització (previsió): 10/11/2020
Tipus d'equesta: telefònica (CATI), personal (CAPI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: L’organisme responsable d’aquesta operació és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i s’emmarca dins d’un conveni signat conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Dones
 
TREBALL EN CURS 

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF 2020)   

L’objectiu de l’EMEF és conèixer les pautes de mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.
 
Univers: població de 16 i més anys resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona.
Persones enquestades: 10.100
Data d'inici: 28/09/2020
Data de finalització (previsió): 28/11/2019
Tipus d'equesta: telefònica (CATI) i en línia (CAWI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya
 
TREBALL EN CURS  

Enquesta de Condicions de Vida (ampliació mostra Catalunya) 

L’objectiu és obtenir informació sobre els ingressos i les condicions de vida de les llars catalanes amb l’objectiu de disposar d’indicadors de pobresa, exclusió social i desigualtat, i poder-los comparar amb els indicadors europeus.
 
Univers: població resident en habitatges familiars de Catalunya
Persones enquestades: 2.784 llars
Període treball de camp: octubre-desembre 2020.
Mètode de recollida d’informació: de manera excepcional, aquesta edició es realitza a partir del mètode CATI amb suport CAWI
Entitats promotores: Institut d’Estadística de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i compta amb el suport de l'Instituto Nacional de Estadística (INE).
TREBALL EN CURS  

Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris (ECAMB) 2020

L’objectiu principal de l’ECAMB és recollir informació sobre les relacions de convivència i els conflictes que es donen a les escales i comunitats de veïns i als barris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com detectar i caracteritzar processos de discriminació. 
Univers: població de 16 i més anys resident als 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Persones enquestades: 5.400
Data d'inici: 29/10/2020
Tipus d'equesta: Personal (CAPI)+ Telefònica (CATI)
Empresa de treball de camp: GESOP
Entitat promotora: AMB, Ajuntament de Barcelona

CAMINAR DE L'INSTITUT

Mari Corominas, investigadora predoctoral de la UdG i l’Institut Infància i Adolescència, obté un excel·lent cum laude per la seva tesi

Mari Corominas, investigadora predoctoral de la UdG i l’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude per la seva tesi doctoral “La rellevància de l’experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l’entorn familiar, escolar i local”. Corominas, que ha defensat la seva tesi en un acte online el passat dimarts 13 d’octubre de 2020. …
Llegiu-ne més

L'Àrea de Sostenibilitat Urbana va participar al “XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua”

En el marc del congrés “XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua”, els investigadors/es Elena Domene, Marta Garcia i Xavier Garcia de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB van presentar a les 16h del dia 8 de setembre de 2020, la comunicació “Nuevos indicadores para la exploración espacio temporal de la pobreza hídrica en Barcelona“ En aquest enllaç …
Llegiu-ne més

Sergio Porcel i Fernando Antón al Saló d’Ocupació de Barcelona

El passat dia 21 de setembre de 2020, Sergio Porcel i Fernando Antón, de l’àrea de Cohesió social i urbana de l’IERMB, van participar a la taula rodona “Trajectòries Laborals: Plou Sobre Mullat. Les Trajectòries Laborals De La Joventut A Barcelona I L'Impacte De La Covid-19” en el marc del Saló d’Ocupació de Barcelona.
Llegiu-ne més

Joan Marull i Roc Padró participen a la conferència IALE International Conference 2020

Joan Marull i Roc Padró, de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, van fer dues presentacions el dia 16 de setembre de 2020 amb els títols “Applying thermodynamics to understand the links between energy, information, structure and biodiversity in human-transformed landscapes” i “Socioecological Integrated Analysis of the Green Infrastructure. Transition Scenarios for Land Use Planning of the Barcelona Metropolitan Area” …
Llegiu-ne més

Participació de Vittorio Galletto a la primera sessió “Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització”

El passat dia 1 d’octubre de les 9:30h a les 11:30h, online, es va realitzar la primera sessió de la “Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització” amb el títol: “Conjuntura econòmica i Nova indústria 4.0” on hi va participar Vittorio Galletto de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB i va ser presidida per Sra. Rosa Fiol, Foment del Treball. …
Llegiu-ne més

Carles Donat va participar a les jornades municipalistes “Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable”

Carles Donat, director tècnic de l’Observatori de l’Habitatge, que forma part de l’IERMB, va coordinar la sessió “Segregació urbana i finances locals”, el passat dia 28 d’octubre de 9h a les 10:30h, dintre de les jornades municipalistes “Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable” que se van celebrar els dies 27 i 28 d’octubre. Podeu trobar …
Llegiu-ne més

Marta Murrià, a l’Advisory Board del projecte Recounting Crime: New Methods to Improve the Accuracy of Estimates of Crime

El pròxim dia 12 de novembre la responsable de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB participarà a la primera reunió de consellers del projecte Recounting Crime, que té per objectiu explorar nous mètodes estadístics per a la millora de la mesura de la delinqüència. Marta Murrià, a l’Advisory Board del projecte Recounting Crime: New Methods to Improve the …
Llegiu-ne més

L’IIAB renova l'adhesió al Pacte del temps de Barcelona

L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha renovat la seva adhesió al Pacte del Temps de Barcelona i alhora el seu compromís en impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que afavoreixin la qualitat de vida. Aquest compromís és doble: d’una banda amb els membres de l’equip de treball i les persones col·laboradores i, de l’altra, …
Llegiu-ne més

L'INDICADOR DEL MES

23,0%

és la proporció de població metropolitana que es troba en situació de risc de pobresa o exclusió l’any 2018-2019

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) mesura la població que es troba almenys en una de les següents situacions: risc de pobresa, privació material severa o baixa intensitat laboral a la llar (Llars on els membres en edat de treballar ho han fet per sota del 20%) del seu potencial de treball. Segons aquest indicador, l’any 2018-2019, el 23% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona es troba en risc de pobresa o exclusió, disminuint dos punts percentuals respecte l’any anterior.
Les situacions més greus, és a dir, aquelles on es produeix la simultaneïtat entre almenys dos de les problemàtiques assenyalades, afecten al 4,7% de la població metropolitana. L’any anterior (2017-2018), afectaven al 5,3% de la mateixa població.
Interseccions entre les subpoblacions afectades pels components de la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) (% total població). Àrea metropolitana de Barcelona, 2018-2019.
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019.
---
© 2017 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA
Darse de Baja - Editar tu suscripción