Butlletí número 8

MAIG-JUNY 2018

DAVANTAL

Conèixer per transformar la metròpoli

Dues noves publicacions de referència amb anàlisis sobre l'àrea metropolitana de Barcelona i sobre el fet metropolità en general.

"GENTRIFICACIÓ I DRET A LA CIUTAT" (Revista Papers Núm. 60). Aquest monogràfic de Papers palesa el compromís de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) amb l’anàlisi acadèmicament rigorosa i socialment responsable de les dinàmiques de gentrificació i de les polítiques pel dret a la ciutat. Al llarg dels articles que configuren la revista es van desplegant elements conceptuals, analítics i reflexius. La proposta s’estructura en tres grans blocs. En el primer bloc, La Gentrificació. Fenomen global, processos diversos es debaten les coordenades conceptuals de la gentrificació i es perfila la diversitat de contextos on aquesta es desplega. En el segon, Factors i dimensions de la gentrificació s’analitza en profunditat la metròpoli de Barcelona des del prisma de la gentrificació: les seves claus explicatives i els àmbits on es produeix. En el tercer bloc, Dret a la ciutat versus gentrificació. Pràctiques i polítiques es tracten les accions col·lectives i institucionals orientades a aportar elements de construcció del dret al barri i a la ciutat.

 “EL DRET A LA METRÒPOLI”  (Anuari metropolità de Barcelona 2017). La intenció d’aquesta publicació és oferir noves reflexions que són fruit de les recerques més recents dutes a terme al llarg de l’any 2017 pels equips de l’IERMB. Aquest volum està format per 15 capítols, reflexions rigoroses sobre múltiples aspectes de la nostra metròpoli. Es tracta d’estudis que ens permeten accedir a un coneixement actualitzat de les principals dinàmiques socials, econòmiques i ecològiques que configuren avui la Barcelona metropolitana. Són també anàlisis compromeses amb l’entorn que les emmarca i les dota de sentit. Trobareu un ventall de treballs orientats a proveir eines per a la transformació de la realitat, per recórrer el camí on es va construint el dret a la metròpoli, és a dir, la dimensió metropolitana del dret a la ciutat, en les seves múltiples dimensions.

RECERQUES I PUBLICACIONS 

Disponible la recerca en 

Mobilitat i en Convivència i Seguretat Urbana en 2017

Ja estan disponibles a la web de l'IERMB els estudis realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB en els àmbits de Mobilitat i Convivència i seguretat urbana en 2017 (si seguiu els enllaços us podreu descarregar els estudis).

Mobilitat

• Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l’àrea metropolitana de Barcelona

• Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Informe 2016

• Relacions entre sistema de mobilitat i desigualtats socials i urbanes

Convivència i seguretat urbana

• Enquesta de victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

• Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'us

Publicació de “La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 2017”

Ja està disponible on-line la publicació “La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 2017”. Es tracta d’una selecció dels indicadors més rellevants del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA), plataforma web de serveis estadístics de l’IERMB (https://iermbdb.uab.cat/. Són 100 indicadors amb una pàgina pròpia on es pot trobar en tots els casos un breu resum informatiu, més un tractament …

Llegiu-ne més

Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017

A partir del dia 11 de juny ja estan disponibles les dades de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017. L’Enquesta de cohesió urbana (ECURB) és una operació estadística específica que té per objectiu obtenir informació biennal sobre aspectes relacionats amb la cohesió social des d’una perspectiva territorial, com ara la diferenciació residencial i la desigualtat urbana, la vulnerabilitat urbana i …

Llegiu-ne més

Presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2017-2018

El dia 30 de maig ha tingut lloc l’acte de presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2017-2018, a la Fira de Barcelona, en el marc del Biz Barcelona. En la presentació de l’informe hi han participat Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; Marc Castells, vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament …

Llegiu-ne més

Article de Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas en el Blog Llei d’Engel

El blog Llei d’Engel ha publicat l’article dels investigadors de l’IERMB Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas titulat “Per què calen polítiques metropolitanes en matèria de cohesió social?: el cas de Barcelona”. En aquest article, els autors volen contribuir al debat públic sobre la necessitat d’augmentar el pes de les polítiques metropolitanes a Barcelona en matèria de cohesió social, tot oferint algunes …

Llegiu-ne més

Espai metròpoli

ESPAI METRÒPOLI

Jornada “Espai Metròpoli”: taula/debat amb motiu de la presentació del número 60 de la revista “Papers”

El dia 5 de juliol se celebrarà un debat d’“Espai Metròpoli” amb motiu de la presentació del número 60 de la revista “Papers”, aquesta vegada dedicada a “Gentrificació i dret a la ciutat”. Aquest número de “Papers” gira a l’entorn de les múltiples dimensions dels processos de gentrificació, i de les pràctiques socials i les polítiques urbanes per construir el …

Llegiu-ne més

Jornada “Espai Metròpoli”: diàleg amb motiu de la presentació de l’Anuari metropolità de Barcelona 2017 “El dret a la metròpoli”

El dia 12 de juliol se celebrarà un diàleg d’“Espai Metròpoli” amb motiu de la presentació de l’Anuari metropolità de Barcelona 2017 “El dret a la metrópoli”. La intenció d’aquesta publicació és oferir noves reflexions fruit de les recerques més recents dutes a terme al llarg de l’any 2017 pels equips de l’IERMB. Aquest volum està format per 15 capítols, …

Llegiu-ne més

ENQUESTES

 TREBALL EN CURS  

Enquesta d’ocupació i satisfacció dels/les usuaris/es de les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona 2018       

L'objectiu d'aquesta enquesta és obtenir dades sobre ocupació durant els mesos d’estiu i conèixer la valoració, l’ús i la freqüentació de les platges en aquells municipis metropolitans que hi tenen accés.

 

Univers: població de 15 i més anys usuària de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona excepte el municipi de Barcelona

Persones enquestades: 5.200

Data d'inici: 16/05/2018

Data de finalització: 15/09/2018

Tipus d'equesta: Personal (CAPI)

Empresa de treball de camp: Gesop

Entitat promotora: AMB

 TREBALL FINALITZAT  

Enquesta de Valoració i Usos del Parc Riu Llobregat       

L’objectiu d'aquesta enquesta és conèixer la valoració, l’ús i la freqüentació del parc riu Llobregat en els municipis metropolitans que hi tenen accés. Aquesta informació ha de servir per augmentar el coneixement que tenim de la nostra realitat metropolitana per planificar millor les actuacions en l’àmbit del riu Llobregat al seu pas per l’àrea metropolitana de Barcelona.

 

Univers: població de 15 i més anys que freqüenten el Parc

Persones enquestades: 700

Data d'inici: 20/04/2018

Data de finalització: 31/05/2018

Tipus d'equesta: Personal (CAPI)

Empresa de treball de camp: Opinòmetre

Entitat promotora: AMB

CAMINAR DE L'INSTITUT

Ricard Gomà i Vittorio Galletto a la I Reunió Consell Assessor de la Càtedra Barcelona–UPF de Política Econòmica Local

El dia 3 de maig el Director de l’IERMB, Ricard Gomà, i Vittorio Galletto, Cap de l'Àrea d'Economia Urbana, han intervingut en la I Reunió Consell Assessor de la Càtedra Barcelona–UPF de Política Econòmica Local on hi han presentat la ponència: “Innovació econòmica i cohesió sòcio-espacial: reptes i estratègies metropolitanes”. La Càtedra Barcelona–UPF de Política Econòmica Local, impulsada per l’Ajuntment de Barcelona …

Llegiu-ne més

Seminari REPOLURB “Las estrategias de innovación en las políticas urbanas”

Els dies 17 i 18 de maig ha tingut lloc el seminari REPOLURB “Las estrategias de innovación en las políticas urbanas” organitzat per l’IGOP-UAB i l’IERMB. La Xarxa REPOLURB pretén abordar assumptes centrals de l'agenda d'investigació sobre la governança i la innovació en les polítiques urbanes. Amb aquesta fi, compta amb les investigacions prèvies desenvolupades pels integrants de la xarxa …

Llegiu-ne més

Anna Vergés a la Jornada d'habitatge "Un èxode inevitable? Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts".

El dia 31 de maig la directora de l’Observatori Metropolità de l’Habitage de Barcelona (IERMB), Anna Vergés, ha intervingut en la Jornada d'habitatge "Un èxode inevitable? Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts", organitzada per la Diputació de Barcelona. Aquesta Jornada ha tingut com a finalitat reflexionar sobre la …

Llegiu-ne més

L’IERMB al VII Congreso Internacional de Agroecología de Córdoba

Els investigadors del departament d’ecologia i territori l’IERMB, Joan Marull, Roc Padró, Inés Marco, i Claudio Cattaneo han assistit al VII Congreso Internacional de Agroecología que s'ha celebrat a Córdoba del 30 de maig a l’1 de juny de 2018. El congrés amb el títol “Agroecología y Soberanía Alimentaria: (re)politizando los sistemas agroalimentarios” i organitzat per l’Instituto de Sociología y …

Llegiu-ne més

L’IERMB al XII Congreso Español de Criminología d’Oviedo

Les investigadores de l’IERMB, Marta Murrià i Cristina Sobrino han assistit al XII Congreso Español de Criminología que s'ha celebrat a Oviedo del 27 al 29 de juny. El ha tingut lloc al Palau de Congressos d’Oviedo i ha estat organitzat per la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) i la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (F.A.C.E). Les comunicacions que …

Llegiu-ne més

Ricard Gomà a un Seminari Internacional a la Fundació Pere Tarrés

El director de l’IERMB, Ricard Gomà, ha participat al III Seminari Internacional “Investigació en Ciències Socials per a la millora de la societat” que s'ha celebrat a Barcelona els dies 12 i 13 de juny a l’Aula Magna Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés Aquest seminari ha ofert un espai de reflexió entorn de l'oci, l'acció sociocultural i …

Llegiu-ne més

NOVETATS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Butlletí de novetats 27, juny 2018

Llegiu-ne més

L'INDICADOR DEL MES

8,8%

població de 16 i més anys de la regió metropolitana de Barcelona que ha canviat d’habitatge en els darrers 5 anys dins de la metròpoli

Segons els resultats de l’Enquesta de Cohesió  Urbana 2017 (ECURB, 2017), després d’un període continuat de mobilitat residencial creixent de la població metropolitana que s’inicia l’any 1995, l’any 2017 es registra un canvi de tendència important. La proporció de població metropolitana que ha canviat de residència en els darrers 5 anys passa del 21,6% en 2011 al 8,8% en 2017.

L’Enquesta de cohesió urbana (ECURB) és una operació estadística específica que té per objectiu obtenir informació biennal sobre aspectes relacionats amb la cohesió social des d’una perspectiva territorial, com ara la diferenciació residencial i la desigualtat urbana, la vulnerabilitat urbana i els processos d’exclusió territorial, els efectes de barri, la participació comunitària i les xarxes de suport, la mobilitat residencial i l’ús del territori.  

En aquest enllaç trobareu tota la informació relacionada amb el Sistema integrat d’informació metropolitana sobre cohesió social i urbana (SIMCSU).

I en aquest enllaç us podeu descarregar els Resultats Sintètics de l'ECURB 2017. 

---

© 2017 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA