Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2010
En aquest article, Trullén es planteja fins a quin punt l’economia valenciana i la catalana, capdavanteres en la producció industrial i l’exportació de l’economia espanyola, tenen interessos col·lectius comuns i necessiten estratègies basades en la cooperació. La conclusió a què arriba l’autor va en la direcció d’una necessitat de cooperació entre ambdues comunitats, a fi de potenciar mútuament les seves capacitats exportadores que han de ser, al capdavall, el motor que arrossegui l’economia espanyola per sortir de la crisi.

Publicat a Nexe-Debats valencians, número 6 i 7.

http://www.revistanexe.com/