Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2011
  • En aquest article, l’autor fa avinent que cal aprofitar l’existència de l’eix infraestructural de l’autopista B-30 (segment de l’eix que vertebra la megaregió Barce-Lyon) per bastir interaccions entre universitat i empresa, una relació que s’ha de basar en l’esperit de cooperació.

    Publicat al diari Avui el dia 27 de març de 2011[Descarregar document]