Autors:  

Joan Trullén, Rafael Boix, Vitorio Galletto

Any: 2013
  • Aquest capítol tracta de reflexionar tant teòrica com metodològicament sobre la unitat d’anàlisi del fenomen urbà amb la intenció de facilitar-ne l’anàlisi comparativa.

    Publicat a Kresl, P.K. y Sobrino, J. (Eds.) (2013). Hanbook of Research Methods and Appications in Urban Economies (pp. 235-266) Cheltenham: Edward Elgar.