Autors:  

Carme Miralles-Guasch

Any: 2005
  • Encara són escassos els exemples de legislació transversal en matèria de mobilitat, però existeixen alguns projectes d’investigació i experiències concretes en l’entorn europeu, de les quals es poden extreure una sèrie de reflexions comunes que serveixin per plantejar les recomanacions o bones pràctiques que requereix una integració eficaç en les polítiques del sòl i del transport.

    Publicat a:
    del Caz, Rosario; Rodríguez, Mario; Saravia, Manuel (eds.) 2005, El derecho a la movilidad. Informe de Valladolid 2005, Valladolid: Universidad de Valladolid. Escuela de Arquitectura
    http://www.oei.es/decada/informed.pdf