Autors:  

Carles Murciano (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Marta Murrià (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

 

Any: 2021
El conflicte és inherent a la vida social, i la recerca de seguretat en la convivència, una necessitat universal. El que preocupava a l’àrea metropolitana de Barcelona als anys vuitanta és molt diferent del que hi preocupa ara. Les desigualtats socials, els problemes de convivència en l’espai i la criminalització del conflicte són ara factors clau de la construcció social de la seguretat.

Publicat a Barcelona Metròpolis, Dossier Violències Urbanes, número 119, l’any 2021

Llegeix l’article 

Canvis i tendències en la percepció de la seguretat