Autors:  
    • Joan Trullén
      Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 

Any: 2011
  • En aquest article, l’autor exposa que l’eficiència en l’ús de capital, el factor treball i altres factors residuals, com l’atracció d’empreses capdavanteres en tecnologia a escala mundial i la potenciació de la innovació en les polítiques industrials, entre altres, poden enfortir la capacitat exportadora, la competitivitat i la cohesió social.

    Publicat a:

    Anuari sociolaboral de Catalunya, 2010, Barcelona: Fundació La Fàbrica pp. 81-83

 [Descarregar document]