Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2011
En aquest article, l’autor exposa que l’eficiència en l’ús de capital, el factor treball i altres factors residuals, com l’atracció d’empreses capdavanteres en tecnologia a escala mundial i la potenciació de la innovació en les polítiques industrials, entre altres, poden enfortir la capacitat exportadora, la competitivitat i la cohesió social.

Publicat a:

Anuario sociolaboral de Cataluña, 2010, Barcelona: Fundació La Fàbrica pp. 81-83