Autors:  
  • Óscar Prieto
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2009
Pàgines:  88L’estudi es fonamenta en una actualització de les dades provinents de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya que elabora l’IERMB, aquest cop amb dades de l’enquesta de 2006. La publicació analitza els aspectes rellevants de la vida de les persones grans de la nostra ciutat: estructura sociodemogràfica, situació econòmica, característiques residencials, estat de salut, distribució del temps i vinculació amb xarxes relacionals.

 

Editorial: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Accció Social i Ciutadania
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2009

http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/gentgranimpremta.043.pdf