Autors:  
  • Sara Moreno i Colom
    Institut d’Estudis Regionals i Matropolitans de Barcelona
Any: 2009
Pàgines:  132L’estudi, basat en les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, analitza noves realitats emergents: l’augment del capital educatiu de les dones fins al punt que el nombre d’universitàries és per primera vegades superior al nombre d’universitaris, l’àmbit laboral, la pervivència de desigualtats associades al gènere, com la majoria presència de les dones en el treball a temps parcial, la segregegació ocupacional orientada al sector dels serveis, les desigualtats salarials, la disminució incipient de les desigualtats entre homes i dones en l’àmbit domèstic, amb un lleuger increment de la responsabilitat masculina en les tasques de la llar.

  • Editorial: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Acció Social i Ciutadania
    Lloc d’edició: Barcelona
    Any d’edició: 2009
    Pàgines: 132http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/genereimpremta.843.pdf