Autors:  
  • Ricard Gomà
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Ismael Blanco
    IGOP-UAB
Any: 2017
Aquest capítol tracta del conjunt de polítiques urbanes i pràctiques ciutadanes definidores del nou municipalisme que emergeix amb força en les principals ciutats de Catalunya i d’Espanya a partir, sobretot, de les eleccions municipals de maig de 2015. El nou escenari se situa en unes coordenades de trajectòria i de context: tres dècades de governs locals (1979-2011) i un marc de crisi i canvi d’època (2010-2017). Al nucli del text, el model emergent de municipalisme del bé comú s’analitza a partir de la seva agenda urbana substantiva, en tant que es tracta de polítiques orientades a construir el dret a la ciutat; i des d’un conjunt d’estratègies de gestió urbana orientades a la producció del comú.

Publicat a: Olmedo, P.M. i Endara, G. (eds.)(2017). Alternativas urbanas y sujetos de transformación. Quito: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador.

Disponible a: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/13867.pdf