Autors:  
  • Carles Donat
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2017
La segregació urbana és un fenomen estructural en les ciutats capitalistes contemporànies. L’article analitza l’evolució del fenomen en el context del sistema residencial d’una ciutat del sud d’Europa – la regió metropolitana de Barcelona -, entre els anys 2001 i 2012. Aquesta aproximació considera la incidència de la crisi econòmica i social iniciada l’estiu de 2007 i l’evolució del cicle immobiliari. Es constata un increment de la segregació urbana.

Publicat a Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm 118, suppl. 2017.

 

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=58568&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=3