Autors:  

Ricard Gomà

Any: 2019
La majoria de la població mundial és urbana, i és a les ciutats on s’expressen avui totes les tensions i els reptes del segle xxi. Des d’unnou municipalisme podem reclamar el dret a la ciutat i redibuixar la geografia de la governança mundial: ciutats i governs locals com a alternatives polítiques als mercats globals. S’ha d’avançar amb determinació política i col·lectiva cap a un escenari on sigui possible a Barcelona la construcció metropolitana del dret a la ciutat.

Publicat a  Barcelona Metròpolis. Núm. 111. Abril, 2019.

https://www.barcelona.cat/metropolis/ca/continguts/del-dret-la-ciutat-al-dret-la-metropoli