Autors:  
  • Roc Padró
    Universitat de Barcelona
  • Inés Marco
    Universitat de Barcelona
  • Claudio Cattaneo
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Jonathan Caravaca
    Universitat de Barcelona
  • Enric Tello
    Universitat de Barcelona
Any: 2018
En aquest capítol, els autors avaluen el metabolisme social dels diferents sistemes agrícoles que existien al Vallès, al llarg de la transició socioecològica de l’agricultura orgànica a la industrial en tres moments diferents des de 1860 fins a 1999.

Publicat a: Frankova, E., Haas, W. i Singh, S. (eds.)(2018). Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems (pp. 133-164). Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-69236-4_5