Autors:  

Ricard Gomà

Any: 2020
Aquest article sorgeix d’una reelaboració de part del Document de Treball sobre “drets socials i dret a la ciutat” que l’autor va elaborar en el marc del capítol VI del darrer Informe Foessa, 2019 sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya. S’hi reflexiona sobre com el nou municipalisme, com a esfera institucional, s’enfronta al repte de construir el dret a la ciutat inclusiva i l’activació democràtica.

Publicat a Noticias Obreras. Núm 1624, gener 2020.[Descarregar document]