Autors:  

Eduard Jiménez i Carles Donat

Any: 2018
En aquest capítol s’exposa el mètode seguit per estudiar la qüestió en la present investigació. L’exposició es desenvolupa en sis apartats: l’enunciat i justificació de l’estratègia d’anàlisi adoptada; la presentació de les variables seleccionades per a l’estudi; l’exploració de la relació entre aquestes variables i la renda familiar; la descripció dels àmbits territorials d’anàlisi; l’explicació dels indicadors estadístics construïts; i, finalment, el detall de la cartografia generada i la seva explotació mitjançant sistemes d’informació geogràfica.

Publicat a: Blanco, I., y Nel·lo, O. (Eds.) (2018). Barrios y Crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña. Valencia: Tirant Humanidades.