Autors:  
  • Carles Donat
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2009
  • En l’article es presenten algunes especificitats de l’Anoia que constitueixen els avantatges territorials principals, sobretot relacionats amb la seva àrea d’influència i el potencial de vertebració amb la resta de comarques de l’interior de Catalunya i amb la Regió Metropolitana de Barcelona. També es fa una avaluació crítica dels polígons de l’Anoia tot considerant els aspectes que poden ajudar les empreses i la comarca a ser competitives.

    Publicat a:

    Informe territorial de la província de Barcelona, 2009, Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona i Diputació de Barcelona

    http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?folderId=14208&name=DLFE-804.pdf