Autors:  
  • Carles Donat
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2017
En aquest article es reflexiona sobre l’impacte de la crisi econòmica i immobiliària, iniciada el 2008, als barris de Barcelona. S’analitza el preu mitjà de l’habitatge de segona mà i la renda familiar mitjana en els setanta-tres barris de la ciutat. Els resultats obtinguts permeten concloure que durant la crisi econòmica els preus mitjans dels habitatges han disminuït més en els barris vulnerables i menys en aquells amb unes rendes mitjanes més elevades.

Publicat a:

Castanyer Vivas, Margarita; Vicente Rufí, Joan; Feliu Torrent, Jaume; Martín Uceda, Javier (eds.) 2017, Nuevos escenarios urbanos : nuevos conflictos y nuevas políticas : XIII Coloquio de Geografía Urbana, Girona: Documenta Universitaria

 

http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2014/11/Geografia_Urbana.pdf