Autors:  

Ismael Blanco

Ricard Gomà

Joan Subirats

Any: 2018
L’objectiu d’aquest article és oferir una perspectiva general sobre l’era urbana, entesa com un nou temps global on les ciutats juguen un paper central, en tant que espais que produeixen i reflecteixen les grans dinàmiques vertebradores de les primeres dècades del segle XXI. Això permet situar un segon element de discussió: el comú i la proximitat com a possibles respostes on generar projectes col·lectius de protecció i reconeixement. En aquest sentit, l’article planteja els reptes clau d’apoderament de les ciutats en xarxes horitzontals de governança.

Publicat a  Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Núm. 20. Novembre, 2018

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10491