Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2011
  • L’objecte d’aquest article és identificar el model econòmic en què s’inscriu la proposta urbanística del 22@. Aquest model es caracteritza per la internacionalització de l’economia, la terciarització de l’activitat, la creixent flexibilitat productiva i l’aparició d’un nou paradigma tecnològic al voltant de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

    Publicat a Revista econòmica de Catalunya. Núm. 64. Octubre 2011. pp 22-29

    http://www.coleconomistes.com/ASP/REC/