Autors:  

Gemma Ubasart Gonález

Ricard Gomà

Any: 2018
En aquest capítol, els autors, després de definir amb precisió l’abast conceptual de l’estat del benestar, ubiquen el model català en un entorn de règims de benestar diversos i canviants; concreten l’esquema competencial de les grans polítiques socials a Catalunya; analitzen les principals polítiques públiques de benestar; i finalment apunten les principals característiques del model català.

Publicat a:  Ubasat-González, G. i Martí i Puig, S. (eds.)(2018). Política i govern a Catalunya. De la transició a l’actualitat. Madrid: Catarata.