Autors:  

Carme Miralles-Guasch

Any: 2005
  • L’article tracta del paper que juga el transport el l’articulació del teixit urbà.

    Publicat a:
    Revista de Occidente (2005) Núm. 284. Madrid: Fundación José Ortega y Gasset
    http://www.ortegaygasset.edu/revistadeoccidente/revista.html