Autors:  

Miquel Àngel Dombriz, Lluís Herran, Carme Miralles-Guasch (dirs.)

Any: 2006
Pàgines:  72


ISBN: 84-393-7086-5

Aquest estudi proporciona les directrius bàsiques per desenvolupar els plans de mobilitat urbana, previstos en la Llei 9/2003, de la Mobilitat.

Editorial: Generalitat de Catalunyña. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2006
Dipòsit Legal: B-36.864-2006

En la següent URL trobareu el text conplet de la publicació:

http://www10.gencat.net/ptop/binaris/GuiaPlansMobilitat_tcm32-35794.pdf