Autors:  
  • Pedro López Roldán
   Institut d’estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Carlos Lozares Colina
   Departament de Sociologia Universitat Autónoma de Barcelona
Any: 2007
 • L’article té com a objectiu específic la presentació d’alguns resultats que, provenint directament o indirecta de la construcció de la mostra, tenen un gran interés por la seva implicació sociològica.

  Publicat a EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 14, julio-dicembre, 2007. Madrid: UNED

  http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Empiria-2007-14-0001&dsID=pdf