Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2015
  • Tot relacionant les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya amb d’altres de caire estricament econòmic, l’autor constata la importància de la gestió política a fi que el creixement econòmic acabi resultant en una reducció de les desigualtats socials.

    Publicat a Kresl, P.K. (Ed.) (2015). Cities and partnerships for sustainable urban development (pp. 111-127) Cheltenham: Edward Elgar.

    https://www.elgaronline.com/view/9781783479634.xml