Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2012
  • En aquest article, l’autor explica que la sortida de la crisi només és possible amb un augment de la competitivitat internacional de les empreses que afavoreixi l’exportació, i que el principal factor per a aquest èxit competitiu és territorial. L’Àrea Metropolitana de Barcelona és el territori més ben posicionat per liderar l’empenta competitiva, doncs l’augment de les exportacions, doncs la sortida de la crisi.

    Publicat al diari El Periódico el dia 15 de juny de 2012