Autors:  

Carles Donat

Any: 2018
En aquest capítol, l’autor, després de presentar les dades més rellevants de la situació de l’habitatge a nivell metropolità, reflexiona sobre com s’hauria de plantejar la planificació de l’habitatge protegit a aquesta mateixa escala.

Publicat a: Observatori DESC i Institut de Recerca TransJus (2018). La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur. Cizur: Aranzadi.