Autors:  

Anaís Tarragó i Joan M Mussons

Any: 2007
Pàgines:  155


ISBN: 84-9803-134-6

En aquest treball s’analitza la dotació i la inversió pública en infraestructures a la província de Barcelona per al període 1991-2002. Com que ofereix dades comparades amb altres territoris de l’Estat, aquest estudi permet analitzar les característiques de la distribució territorial d’aquestes recursos i aportar dades al debat sobre el dèficit acumulat d’inversions de l’Administració central a Catalunya.

Col·lecció: Elements de debat territorial; 25
Editorial/s: Diputación de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2006
Dipòsito Legal: B-48173-2006

En la següent URL trobareu el text completo de la publicació:

http://www.diba.es/pdfs/elements25.pdf