Autors:  
  • Carles Donat
    Instutut d’Estudis Territorials i Metropolitans de Barcelona
Any: 2008
  • Publicat a:

    Informe territorial de la província de Barcelona, 2008, Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona i Diputació de Barcelona

    http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?folderId=14208&name=DLFE-804.pdf