Autors:  

Anaís Tarragó i Joan M Mussons

Any: 2007
Pàgines:  42En la primera edició d’aquest estudi, l’any 2005, s’oferia una visió estructural sobre l’evolució de la productivitat al llarg del període 1980-2000 i per primera vegada analitzava el comportament d’aquesta variable per a la província de Barcelona. El present treball constitueix una nova aportació a aquesta línia d’anàlisi i té per objectiu proporcionar continuïtat al mencionat estudi, actualitzant les dades en la mesura que ho permeti la Comptabilitat Regional i aprofundint en les causes de la seva evolució.

Editorial: Ajuntament de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2007

En la següent URL hi trobareu el text sencer de la publicació:

http://w3.bcn.es/fitxers/bcn-negocis/productivitat.159.pdf