Autors:  

Carles Donat

Any: 2018
El present capítol té un doble objectiu: d’una banda, defineix el marc teòric en què s’ha desenvolupat l’estudi de la segregació en la investigació i, per l’altra, tracta d’oferir una panoràmica dels estudis realitzats en aquest camp en el nostre país.

Publicado en: Blanco, I., y Nel·lo, O. (Eds.) (2018). Barrios y Crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña. Valencia: Tirant Humanidades.