Autors:  

Andreu Domingo

Any: 1996
  • En aquest article es reflexiona sobre els indicadors d’integració a partir de l’estudi sobre les condicions de vida de la població estrangera d’origen africà i llatinoamericà a la Regió Metropolitana de Barcelona, que es realitzat l’any 1994 per l’IERMB.Publicat a:Revue Européene de Migrations Internationales (1996), núm. 12-1. Poitiers.

    http://remi.revues.org/sommaire609.html