Autors:  
  • Sergio Porcel
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Jordi Gomà
   Centre d’Estudis Demogràfics
Any: 2014
 • Aquest article, tot partint d’una concepció heterogènia del segment de població jove, presenta una anàlisi sincrònica de la realitat juvenil catalana sobre la base de tres àmbits: la formació acadèmica i el capital cultural; el treball, i el poder adquisitiu de la llar on viuen. Els resultats mostren els diferents graus de vulnerabilitat social que presenta internament el col·lectiu jove, així com la rellevància de diversos aspectes en la configuració de la desigualtat social juvenil com ara la procedència social, el nivell de formació assolit o la situació d’emancipació domiciliària dels joves.

  Pubicat a Revista Catalana de Sociologia. Núm. 29, pp. 23-34. Desembre de 2014

  http://revistes.iec.cat/index.php/RCS/article/view/58718