Autors:  

Maite Pérez

Any: 2019
La creació l’any 2010 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va suposar un canvi positiu en la governança de la mobilitat metropolitana, però insuficient. Vivim una complexa situació en la qual es mantenen, sense cap voluntat d’integració, les competències dels múltiples actors involucrats. Amb aquestes limitacions resulta difícil abordar raonablement els reptes derivats del model de mobilitat actual.

Publicat a  Barcelona Metròpolis. Núm. 111. Abril, 2019.

https://www.barcelona.cat/metropolis/ca/continguts/mobilitat-un-entramat-complex