Autors:  
  • Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2011
  • En aquest article, Trullén, argumenta la seva convicció que l’economia de la ciutat de Barcelona i de la seva regió metropolitana han de jugar un paper determinant en la sortida de la crisi de l’economia espanyola.

    Publicat al diari El País el 20/02/2011[Descarregar document]