Autors:  

Ismael Blanco i Ricard Gomà

Any: 2019
En aquest article s’hi ofereix una revisió del municipalisme democràtic a Espanya. Es construeix un doble context: sociopolític, el procés de canvi d’època, i urbà, la nova era de les metròpolis. Es perfila tant l’escenari social emergent, amb les dinàmiques de mobilització urbana, com l’escenari institucional que irromp després de les eleccions municipals de 2015, amb les ciutats del canvi.

Publicat a Desacatos. Revista de Ciencias Sociales. Núm 61, 2019.

http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2132