Autors:  

Rafael Boix

Vittorio Galletto

Fabio Sforzi

Any: 2018
En aquest capítol s’explica com l’efecte I-Districte estableix l’existència d’eficiència dinàmica en els districtes industrials de Marshall, en forma d’un diferencial innovador positiu en comparació amb la mitjana de l’economia.

Publicat a: Belussi, F., i Hervás-Oliver, J.L. (eds.)(2018). Agglomeration and Firm Performance. Berlin: Springer.