Autors:  

Sergio Porcel

Any: 2019
La darrera crisi econòmica va ocasionar greus efectes en termes de cohesió social, i Barcelona fa més d’una dècada que intenta superar les pitjors seqüeles d’aquell daltabaix econòmic: la pobresa més severa —sobretot la infantil—, la precarietat laboral i el preu de l’habitatge. El model de cohesió social que va viure la metròpoli després de la reinstauració democràtica ens pot servir de referència.

Publicat a  Barcelona Metròpolis. Núm. 111. Abril, 2019.

https://www.barcelona.cat/metropolis/ca/continguts/una-societat-mes-cohesionada