Autors:  
  • Lara Navarro-Varas
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2009
Pàgines:  82



Aquest informe, basat en les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, presenta un anàlisi detallat de les condicions de vida de determinats col·lectius i analitza tot un conjunt de variables, com les tipologies de les llars, el gènere, els ingressos o les xarxes de relació, entre altres, que incideixen directament en les situacions de vulnerabilitat.

Editorial: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Accció Social i Ciutadania
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2009

http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/pobresaiexclusiosocial.754.pdf