Autors:  

Cristina Sobrino

Any: 2018
L’objectiu d’aquest article és descriure la regulació jurídica que afecta la prostitució al carrer a Espanya des del pla estatal fins l’àmbit local, prenent com a exemple la ciutat de Barcelona. Per a això s’exposa la legislació des de les diferents branques de l’ordenament jurídic, com la circumda i com serveix per governar col·lateralment.

Publicat a: InDret Revista para el Análisis del Derecho. Núm. 4.18. Octubre, 2018

http://www.indret.com/es/criminologa_y_sistema_de_justicia_penal/19/