Autors:  

Albert Sales (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2022
L’intent de dimensionar la realitat del sensellarisme a Espanya ha consolidat la xifra de 33.000 persones com a punt de partida per al debat públic sobre les mesures que caldria adoptar per fer front a un fenomen que els darrers anys ha evidenciat ser molt dinàmic i estar en clar creixement. Tot i això, resulta extremadament difícil determinar com es concreta el creixement que entitats socials i ajuntament.

Publicat a la revista Índex, número 84, el mes de gener de 2022

Llegeix l’article

Quantes persones sense llar hi ha a Espanya?