Autors:  

Ricard Gomà

Any: 2018
Aquest article té com a objectiu discutir els reptes i les fragilitats de la governança metropolitana en un context de ràpida expansió urbana a escala planetària. Per a això, es planteja quatre grans blocs. El primer traça els perfils de la realitat metropolitana a la Unió Europea i a Amèrica Llatina. El segon aporta un esquema evolutiu de models urbà-metropolitans a partir de la interacció de variables productives, sòcioresidenciales i ecològiques. El tercer situa els reptes bàsics del govern metropolità: el procés d’apoderament polític, la inserció en esquemes multinivell no jeràrquics i la transferència de polítiques en xarxa. Finalment, el quart considera l’heterogeneïtat de models de govern, governança i gestió metropolitana realment existents.

Publicat a: Estado Abierto, Vol. 2, Núm. 2, 2018.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estado-abierto-vol-2-numero-2-3-goma.pdf