Autors:  
  • Joan Marull
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Carme Font
    UAB
Any: 2018
En aquest capítol, els autors proposen un model complex de pertorbació intermèdia per avaluar com diferents nivells d’apropiació humana de la producció fotosintètica afecten l’estructura del paisatge funcional que alberga la biodiversitat a escala regional.

Publicat a: Frankova, E., Haas, W. i Singh, S. (eds.)(2018). Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems (pp. 103-129). Cham: Springer.

 https://doi.org/10.1007/978-3-319-69236-4_4