Autors:  

Carme Miralles-Guasch

Any: 2006
  • L’article posa de manifest els problemes d’exclusió en la ciutat actual relacionats amb la mobilitat i el gènere.

    Publicat a:

    Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom. 2006. Barcelona: Diputació de Barcelona (edició bilingüe).

    http://www.diba.es/pdfs/UrbanismeGenere.pdf