Autors:  

Carme Miralles-Guasch

Any: 2006
  • L’article posa de manifest els problemes d’exclusió en la ciutat actual relacionats amb la mobilitat i el gènere.

    Publicado en:

    Urbanismo y género. Una visión necesaria para todos. 2006. Barcelona: Diputación de Barcelona (edicion bilingüe).

    http://www.diba.es/pdfs/UrbanismeGenere.pdf