Autors:  

Elena Domene

Any: 2008
Ponència:

L’estimació de la dependència en les persones de 65 anys i més a partir de l’enquesta de salut de Catalunya 2006 i de l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.