Autors:  
  • Roc Padró (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Inés Marco (Universitat de Barcelona)
  • Carme Font (Institut Català de Recerca de l'Aigua)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2019

Aquest article està basat en models reproductius d’economia ecològica sobre modelització socioecològica del funcionament dels espais agraris previs a la revolució verda. En l’article s’aplica un model d’optimització lineal per comprovar quina hagués estat la millor forma de distribuir la terra i la resta de béns fons (ramaderia i societat) per tal de complir diferents objectius sota els quals es podria haver organitzat el territori en un cas d’estudi centrat a Sentmenat a mitjans del segle XIX.

Padró, R., Marco, I., Font, C., & Tello, E. (2019). Beyond Chayanov: A sustainable agroecological farm reproductive analysis of peasant domestic units and rural communities (Sentmenat; Catalonia, 1860). Ecological Economics, 160, 227-239. doi: 10.1016/j.ecolecon.2019.02.009