Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Sergi Herrando (Museu d'Història Natural de Catalunya)
  • Lluís Brotons (Museu d'Història Natural de Catalunya)
  • Yolanda Melero (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Joan Pino (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Claudio Cattaneo (Masaryk University)
  • Manel Pons (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Jordi Llobet Domingo (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2019

L’objectiu d’aquest article és provar dues metodologies —Intermediate Disturbance-Complexity (IDC) i Energy-Landscape Integrated Analysis (ELIA)— aplicables a diferents escales espacials (de regional a local), per predir la capacitat dels agroecosistemes per proporcionar hàbitats per a la riquesa d’espècies de papallones i ocells, basant-se en la forma en què els seus fluxos socio-metabòlics canvien la funcionalitat ecològica dels paisatges bioculturals.

Marull, J., Herrando, S., Brotons, L., Melero, Y., Pino, J., Cattaneo, C., Pons, M., Llobet Domingo, J., & Tello, E. (2019). Building on Margalef: Testing the links between landscape structure, energy and information flows driven by farming and biodiversity. Science of The Total Environment, 674, 603-614. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.04.129