Autors:  
  • Sandra Aguilera Moyano (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Àlex Costa Saenz de San Pedro ()
  • Dolors Cotrina Aguirre ()
  • Marc Fíguls Sierra (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Vittorio Galletto (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Puig Paronella ()
  • Josep Lluís Raymond ()

Any: 2020

L’objectiu d’aquest treball és contribuir a cobrir el dèficit d’informació respecte a l’estimació de l’PIB municipal presentant un mètode de càlcul basat en l’estimació de la productivitat sectorial diferencial de la ciutat respecte a la seva comunitat autònoma. S’utilitzen els diferencials salarials sectorials entre les ciutats i les comunitats autònomes estimats a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals per al període 2010-2016. Els resultats semblen indicar que s’estan recollint aspectes rellevants de l’economia de les ciutats com, entre d’altres, potencials economies d’aglomeració.

Aguilera Moyano, S., Costa Saenz de San Pedro, ., Cotrina Aguirre, D., Fíguls Sierra, M., Galletto, V., Puig Paronella, E., & Raymond, J.L. (2020). ¿Cambia la productividad en el territorio? Una propuesta metodológica para la estimación del PIB urbano en la economía española. Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 47, 79-95. doi: 10.38191/iirr-jorr.20.011